درباره ما
نمایندگی
هوشمند سازی
خدمات
محصولات
صفحه اصلی
 
 

لیست مشتریان برنامه هفتگی

استان تهران ( 75 مدرسه) 
استان خراسان رضوی ( 1 مدرسه) 
استان مازندران ( 1 مدرسه) 
استان خوزستان ( 1 مدرسه) 
استان كرمان ( 4 مدرسه) 
استان آذربایجان شرقی ( 1 مدرسه) 
استان هرمزگان ( 2 مدرسه) 
استان سیستان و بلوچستان ( 1 مدرسه) 
استان گیلان ( 1 مدرسه)